Why do we fast?


 

Comments

Popular posts from this blog

ngayon isasama kita sa paraiso

Nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos

3 best ways to love God