Posts

How to perfect the following of the law

Image

How to really follow God's will

Image
 

Handa na ba tayong ialay ang lahat sa Diyos?

Image

Pagkalinga ng Diyos

Image

Ang kapangyarihan ng daigdig at ang bata

Miyerkules ng ika-15 linggo ng karaniwang panahon Pinasya ng Ama na makita siya hindi sa pamamagitan ng makapangyarihan at marurunong kundi sa pamamagitan ng isang hamak na bata.   Huwag na po nating kainggitan ang makapangyarihan.  Hangging dito lamang sila sa mundo. May isang paanyaya sa ating lahat - ang makita ang tunay - ang Diyos at kanyang katotohanan. Ito'y sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. Kay Hesus - siyang pangunahing pinagkatiwala ng Diyos ng kanyang katotohanan.  At ganap ang pagiging katiwala ni Hesus.  Siya ngayon ang ating daan patungo sa Ama. 2. Pagkakaisa - ganap na pagkakaisa ng Ama at Anak.  Sa kapanahunan ng Israel, may konkretong mukha ang hindi nakikitang Diyos; tignan lamang si Kristo. 3.  Yaong pinagpahayagan ng Anak - binibigyan tayo ng pagkakataong makita ang Ama ayon sa kalooban ng Diyos.  Ang mga sinugo na may puso ng isang alipin ang makakakita ng nais ni Hesus.

The basis of a strong faith

Image
restoredministriesblog.com Thursday of week 12 in Ordinary Time Matthew 7:21-29 it is not enough that we call God "Lord, Lord". If we don't do his will it all accounts to nothing. The author of the Book of Kings narrated this story to point out that even Israel was not exempted from the punishment just because they were the chosen people of God.  Even they were exiled to Babylon like Adam and Eve who were removed from paradise  simply because they disobeyed God and have turned to gods. Matthew recalled the image of the house built on rock.  We should know the solid rock to base our faith on.  We need to anticipate the trials our faith would undergo. And third, we need to act of them. What is that rock?  Jesus; God himself.  The tests to faith? Temptation and the world's persecutions.  They will do everything to veer us away from God. Acts of faith?  Faithfulness, obedience to God, compassion to others.  Faith manifested in concrete form.